วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 7 (TO BE NUMBER ONE CAMP 7) อำเภอวิเชียรบุรี ประจำปี 2565

นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 7 (TO BE NUMBER ONE CAMP 7) อำเภอวิเชียรบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.50 น. ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารนิล ชั้นที่ 2 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 7 (TO BE NUMBER ONE CAMP 7) อำเภอวิเชียรบุรี ประจำปี 2565 โดยมี ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี กล่าวรายงาน จัดโดย สสอ.วิเชียรบุรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกสถานที่โดย ผอ.โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ และบุคลากร ของ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

ในการนี้ ดาบวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ผอ.โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  สภ.วิเชียรบุรี สภ.พุเตย คปสอ.วิเชียรบุรี คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE กำนันตำบลท่าโรง ผอ.รพ.สต.ท่าโรง ผอ.รพ.สต.บึงกระจับ ผู้บริหารสถานศึกษา สท.ทม.วิเชียรบุรี บุคลากรของ รพ.วิเชียรบุรี สสอ.วิเชียรบุรี คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีเปิดฯ

การจัดกิจกรรมฯ โดยมีวิทยากรจาก รพ.วิเชียรบุรี สสอ.วิเชียรบุรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มาให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงบวก ในการป้องกันยาเสพติด พัฒนาการแก้ไขปัญหาและพัฒนา EQ เพื่อให้นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม จากสถานศึกษาในพื้นที่ 60 คน เป็นต้นแบบให้ สถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชนและสังคม ในการดำเนินชีวิต สู่ความเป็นหนึ่ง”โดยไม่พึ่งยาเสพติด” TO BE NUMBER ONE

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566