วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว

กองพลทหารม้าที่ 1  โดย พ.ต. ณรงค์เวทย์ รัศมี เป็นผู้แทน ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 มอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. กองพลทหารม้าที่ 1  โดย พ.ต. ณรงค์เวทย์ รัศมี เป็นผู้แทน ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์, สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์, สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์, ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์, สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์,สำนักงานป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์, ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์, ส่วนราชการอำเภอวิเชียรบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด, กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลภูน้ำหยด, ประชาชนจิตอาสา

ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำ จว.พ.ช. ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 6 บ.รวมทรัพย์ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566