วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สุโขทัย – นักท่องเที่ยวแห่ชมงานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ Mini Light & Sound ในช่วงเทศกาลปีใหม่

จังหวัดสุโขทัย  สํานักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจังหวัดสุโขทัย ได้จัดให้มีการแสดง Sukhothai Mini Light & Sound เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย  สํานักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจังหวัดสุโขทัย ได้จัดให้มีการแสดง Sukhothai Mini Light & Sound เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดสุโขทัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.65 ถึง 1 ม.ค.66 เวลา 19.00 น. ได้ชมฟรี บริเวณวัดสระศรี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  อีกทั้ง สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ทาง ยังได้ร่วมออกบูธกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นของขวัญปีใหม่ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดสุโขทัย บริเวณท่าน้ำรับเสด็จ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  โดยนำชุมชนภาคเครือข่ายในพื้นที่พิเศษในจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยมีชุมชนมาร่วมออกบูธกิจกรรมจํานวน 10 ชุมชน

ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานยังสามารถร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  วาดลายปลาสังคโลกบนถุงผ้า จักสานชะลอม พิมพ์พระโบราณ ปั้นเครื่องปั้นดินเผา ทำดอกทานตะเวน เมื่อทำเสร็จแล้วทาง อพท.4 ก็จะมอบเป็นของขวัญให้สามารถนำกลับบ้านได้นำไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจเข้าชมการแสดง Sukhothai Mini Light & Sound เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุโขทัย ท่ามกลางบรรยากาศ ที่สวยงามและประดับไฟโบราณสถานที่สวยงามอีกด้วย

ด้านพันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสํานักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) กล่าวว่า อพท.4 ตั้งใจ จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งกิจกรรมในคร้ังนี้แสดงถึงความเป็นสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดย อพท.4 ร่วมบูรณาการกับภาคเครือข่ายจังหวัดสุโขทัย อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ภาครัฐและภาคเอกชน โดยนําแนวคิดและหลักเกณฑ์เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกมาเป็นแนวทางการดําเนินงาน ในการสร้างให้เมืองที่สามารถนําสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายในงาน อพท.4 นําชุมชนทั้งหมด 10ชุมชน ออกบูธกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทํา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โรงจำนำสวรรคโลก เปิดประมูลครกหิน หลุดจำนำ ราคา 290 บาท
สุโขทัย – ตร.เจ๋ง ฝากบ้านยุค IT 4.0 plus Smart Safety Zone Sukhothai
สุโขทัย – รณรงค์ชาวไร่อ้อย ร่วมใจหยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก Net Zero Emission
สุโขทัย – ผบช.ภ.6 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย หลังใหม่
สุโขทัย – นักท่องเที่ยวแห่ชมอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ต้นคริสต์มาส Upcycle ออกแบบ จากวัสดุเหลือใช้ สวยงามสะดุดตา