วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เพชรบูรณ์ – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

เพชรบูรณ์ – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณหนองปอ เทศบาลตำบลพุเตย ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ได้มีการจัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่ง “สุขภาพ ผู้สูงวัยไทย” โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดงาน มี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุเตย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี ให้เกียรติร่วมงาน

ก่อนที่จะถึงพิธีเปิด ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานเข้าแถวบริเวณด้านหน้าของงาน ซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพุเตย เพื่อร่วมเชิญธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนที่จะเข้ารับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ และเข้านั่งประจำที่ในบริเวณจัดงาน หลังจากนั้น นางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุเตย  ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพร้อมแนะนำสถานที่

เมื่อถึงเวลา 10.00 น. นางปภาดา ปานนิล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี  ต่อจากนั้น นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน

นายนราพงศ์ ธีรอัศรวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำประกาศนโยบาย ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น “ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย” และมีนโยบายมอบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ นับจากปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย

1. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับต่างๆ ครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน

2. จัดให้โรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข มีคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

3. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

หลังเสร็จพิธีการได้มีการแสดงของผู้สูงอายุ และมอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพ ของผู้สูงอายุ เช่น แว่นตา ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ที่มีปัญหาด้านการกลั้นปัสสาวะอุจจาระ ฟันเทียมที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารในรายที่ไม่มีฟัน

จากนั้น ท่านประธานและผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมกิจกรรม ในบริเวณงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566