ราชบุรี – วิกฤต! PM2.5 เกินมาตรฐาน ผอ.สิ่งแวดล้อมฯ แจ้งเตือน ระวังสุขภาพ

PM2.5 ราชบุรีวิกฤต สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 แจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ทำให้มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก

ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 เปิดเผยว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 ได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ประจำวัน จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตั้งอยู่ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ในระหว่างวันที่ 31 มค. – 3 กพ.66 พบว่า มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้มีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมาก

ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการและป้องกันตนเอง การควบคุม กำกับ ดูแล โดยเน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง(แหล่งกำเนิด) โดยให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ อาทิ จากการคมนาคม การเผาในที่โล่ง (การเผาไร่อ้อย เผาตอซังข้าว เผาเศษวัสดุทางการเกษตร กิ่งไม้ ใบไม้ และเผาขยะมูลฝอย) ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง

ทั้งแจ้งเตือนประชาชน ในการเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง การทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา และสตรีมีครรภ์ หากมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอหายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าออ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นผิดปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลียง ควรปรึกษาแพทย์ พร้อมทั้งให้ประชาชนแจ้งเฝ้าติดตามสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ผ่านทางเว็บไซต์ www.Air4thai.com และแอพพลิเคชั่น Air4Thai เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและสุขภาพของตนเอง

ด้าน นายธีระพงษ์ บุญทองล้วน ผอ.ส่วนการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศและเสียง ซึ่งรับผิดชอบดูแลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 3 ก.พ. ตนและทางจนท.ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงสำรวจพื้นที่และเก็บภาพค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) หลังตรวจพบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีปริมาณสูงขึ้น โดยจากการเก็บภาพตัวอย่าง และตรวจวัดด้วยเครื่องวัดคุณภาพอากาศ พบว่ารอบบริเวณ อ.เมือง จ.ราชบุรี มีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐานอยู่ในโซนสีแดงทั้งหมด ทำให้ทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละออง จนมองคล้ายเป็นหมอก ซึ่งนั้นไม่ใช่หมอกแต่เป็นฝุ่นละอองมีอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป

ซึ่งจากการเก็บตัวอย่างพบว่า วันที่ 2 ก.พ. มีค่าปริมาณ PM2.5 สูงถึง 133 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงอยากฝากเตือนประชาชนชาว จ.ราชบุรี ทั้ง เด็ก ผู้สูงวัย และผู้มีโรคประจำตัว ตลอดจนประชาชนที่ต้องประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง ให้พึ่งระวังรักษาสุขภาพ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย งดกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะเด็กนักเรียนควรงดกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง ให้ปรับเปลี่ยนมายืนเคารพธงชาติบริเวณในห้องเรียนแทน

ขณะที่ทีมข่าวได้ลงสำรวจพื้นที่บริเวณยอดเขาแก่นจันทร์ อ.เมืองราชบุรี พบว่า ทั่วทั้งเมืองราชบุรี มีกลุ่มฝุ่นละอองสีขาวปกคลุมไปทั่วเมืองราชบุรี โดย น.ส.น้ำ (นามสมมุติ) ชาวจ.ราชบุรี ผู้ที่มาออกกำลังกายบริเวณเขาแก่นจันทร์ เปิดเผยว่า ปกติเธอจะชอบมาเดินออกกำลังกายที่ยอดเขาแก่นจันทร์เป็นประจำ ซึ่งเป็นเวลา 2 วันแล้ว ที่เธอสังเกตุเห็นว่ามีหมอกหนาๆขาวๆลอยคลุมทั่วบริเวณตัวเมืองราชบุรี

ทั้งอากาศอึมครืมแบบนี้ทั้งวัน เธอคิดว่าคงไม่ใช่หมอกแล้วน่าจะเป็นฝุ่นละอองมากกว่า โดยทุกวันนี้เมื่อเธอเดินออกกำลังกาย จะรู้สึกเหนื่อยง่าย แสบจมูกมาก บางครั้งอาจจะมีอาการจามบ้าง ซึ่งเธอได้รับรู้ข่าวสารบ้างแล้วว่า ช่วงนี้ฝุ่นละออง PM2.5 กลับมีปริมาณสูงขึ้นอีกแล้ว จึงคิดว่าจะออกกำลังกายอยู่ภายในบ้านไปก่อนในช่วงนี้