วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ชาวเพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

           29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.45 น. ที่พุทธอุทยานเพชบุระ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์   เป็นประธานเปิดงาน แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9  เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ นักวิ่ง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

           นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า  โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย และพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 คน ต่อประชากร 100,000 คน หรือร้อยละ 2 เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 3 ในเพศชาย  รองจากอุบัติเหตุ และโรคมะเร็ง มีอัตราความพิการสูง และพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะเสียชีวิตร้อยละ 5 และ พิการร้อยละ 70 อีกทั้งมีผลทำให้ความจำเสื่อมภายหลังอีกด้วย  ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะพบโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี  โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ถึงร้อยละ 9 เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได้

            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ที่ทรงเป็นดังแสงนำใจ และเป็นอย่างแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง สร้างความตระหนัก และเรียนรู้โรคหลอดเลือดสมอง วิธีการป้องกัน และการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนทั้งประเทศ   เป็นการลดอัตราความพิการ และเสียชีวิต  และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกาย อย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค  ซึ่งในปี 2566 นี้ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 9 ในหัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค (NO STROKE for all Thais by NEW GEN)  โดยจังหวัดเพชรบูรณ์  มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 13,423 คน เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี  กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ   มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24- 29 ตุลาคม 2566 ซึ่งวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นการจัดกิจกรรมใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 2  รุ่นที่ 2 ที่ Big-C สาขาวิเชียรบุรี
กรมบัญชีกลางจัดกิจกรรม CSR ทำประโยชน์เพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรมนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 10
เริ่มแล้ว งาน “อินทผลัมเพชรบูรณ์ แอนด์ บอลลูนเฟสติวัล” เชิญเลือกซื้ออินผลัมผลสด คุณภาพ ชิลล์ แช๊ะ แชร์ กับ มินิบอลลูน ตัวการ์ตูนหลากสีสัน
ตรวจร้านค้า สถานที่จำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำ นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง
จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ประจำปี 2566
‘ป.ป.ช.’ เพชรบูรณ์ แถลงผลงาน ตั้งแต่ ต.ค.65-มิ.ย.66 รวมกว่า 60 เรื่อง ตัดสิทธิ์ 2 นายก และไล่ออก ผอ.โรงเรียน พร้อมจำคุก