วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ตร.ภาค3 ประชุมบูรณาการ เตรียมความพร้อม รับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลตารวจโท สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการ ตารวจภูธรภาค 3/ประธาน พร้อมด้วย พลตารวจตรี ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการตารวจภูธร ภาค 3/ผู้อานวยการศูนย์บริหารงานจราจรตารวจภูธรภาค 3 ร่วมการประชุมบูรณาการ เตรียมความพร้อมการอานวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของตารวจภูธรภาค ๓ โดยเชิญหน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้านจราจร และความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) เข้าร่วมประชุม หารือ ซักซ้อมการปฏิบัติแบบบูรณาการ วางมาตรการในการดูแลประชาชน ให้เดินทาง ด้วยความสะดวกและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖6


สำหรับพื้นที่ตารวจภูธรภาค 3 มีถนนมิตรภาพ (ทล.๒) และถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทล 304) เป็นถนนเส้นทางหลักที่ทุกช่วงเทศกาลสาคัญจะรับปริมาณรถจากกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก ที่จะเดินทางเข้าสู่ภาคอีสานเป็นจานวนมาก ซึ่งคาดว่าในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2566 นี้ จะมีปริมาณรถมากกว่าปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ตารวจภูธรภาค 3 จึงได้เตรียมการบริหาร จัดการจราจรไว้ ดังนี้

ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในภารกิจที่รับผิดชอบ เช่น แขวงทาง หลวงจังหวัด ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนที่ชารุดให้อยู่สภาพที่ดี สาหรับจุดกาลังก่อสร้างต้องเร่งรัด ให้แล้วเสร็จก่อนช่วงการเดินทางของประชาชน หากไม่แล้วเสร็จต้องหยุดการก่อสร้างและคืนพื้นผิว ถนนให้มากที่สุด ส่วนฝ่ายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอให้จัดเตรียมการตั้งด่านชุมชน เพื่อควบคุม และลดอุบัติเหตุในพื้นที่ เป็นต้น


2.ให้สถานีตารวจทุกแห่ง จัดเตรียมกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่ออานวยความสะดวกและแก้ไข ปัญหาการจราจร โดยเฉพาะถนนเส้นทางหลักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มักเกิดปัญหาการจราจร ติดขัดสะสมและชะลอตัว เน้นมาตรการบริหารและจัดการจราจร ในการ รับ-ส่ง ปริมาณรถ แบบเขต ต่อเขต พื้นที่ต่อพื้นที่ เพื่อให้การจราจรไม่ชะลอตัวและเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งขาไป และขากลับ เข้ากรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีการเปิดใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ (M6) เพื่อเป็นการอานวย ความสะดวกการจราจรบนถนนมิตรภาพ

ให้สถานีตารวจทุกแห่ง บังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่รถ โดยเฉพาะข้อหาที่เป็นสาเหตุหลัก ของการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนถนน เช่น การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ขับรถในขณะ เมาสุรา ขับรถประมาทหวาดเสียว เป็นต้น โดยการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรและ ตรวจวัดแอลกอฮอล์กับผู้ฝ่าฝืน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ในช่วง ๗ วันอันตราย (29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66) ในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัด

ให้ทุกหน่วยงานได้ช่วยกันการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และ ขอความร่วมมือ ให้ประชาชน ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างวินัยจราจร โดยการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในขณะขับขี่ ตามโครงการ ตารวจภูธรภาค 3 ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน -2- ตำรวจภูธรภาค 3 มีความพร้อมในการปฏิบัติ ในการอานวยความสะดวกการจราจร ดูแล ความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2566 นี้ ตามนโยบายรัฐบาล “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในทุกพื้นที่

ทั้งนี้ตำรวจภูธรภาค 3 ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชนที่จะเดินทาง ได้เตรียมวางแผน เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยตรวจสอบความพร้อมของรถ ผู้ขับขี่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อจะได้กลับภูมิลาเนาฉลองเทศกาล ปีใหม่ 2566 กับครอบครัวอย่างมีความสุข.

ภาพข่าว/อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ต้นคริสต์มาส Upcycle ออกแบบ จากวัสดุเหลือใช้ สวยงามสะดุดตา
สภ.รัตนบุรี เข้าช่วยเหลือเด็ก 3 คนพลัดหลง พร้อมติดต่อญาติให้มารับตัวกลับบ้าน
ตำรวจอุตรดิตถ์ แต่งชุดซานต้า สไปเดอร์แมน เดอะฮัค รณรงค์สวมหมวกกันน็อคขับขี่ปลอดภัย
ตร.ภาค 3 เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ครั้งที่ 2
ปิดประมูลทะเบียนรถเมืองกรุงเก่าทุบสถิติปีก่อน ยอดแตะกว่า 16 ล้านบาท โดยทะเบียนหมายเลข กอ 9999 อยุธยา ทำสถิติ 9.5 แสนบาท
ผบ.ตร. ส่งชุด PCT ร่วมสืบนครบาล ค้น 8 จุด ดับฝันเว็บพนันเครือ MESSI จับกุมผู้ต้องหา 31 คนพบเงินหมุนเวียน 1,200 ล้านบาท