วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วม ตร. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย 100%

มุกดาหาร – เทศบาลเมืองมุกดาหาร ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย 100% เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชน


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ฝ่ายป้องกันฯ ในฐานะคณะทำงาน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหาร (ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร) ภายใต้การอำนวยการของ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร โดย พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผกก. สภ.เมืองมุกดาหาร ได้สั่งการให้ พ.ต.ท. นิรันธกรณ์ ทานวรวิทย์ สว.จร.สภ.เมืองมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จราจร ออกทำการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัย 100% ที่ บริเวณถนนสี่แยกเมืองใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการรณรงค์ ด้านความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนที่เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต่อเนื่องต่อไป


จากนั้น ฝ่ายป้องกันฯ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ที่ โรงเรียนเทศบาล1ทีโอเอวิทยา (วัดคำสายทอง) ซึ่งวันนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดย นางปุญนุช แสนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา พร้อมด้วยคณะคุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง


ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการหารือร่วมกับ กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการสำรวจแผนงาน/โครงการที่กรมมีแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกซ้อมและกวดชันเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยจราจรที่สามารถเป็นการเริ่มต้นกิจกรรม (kick off) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้หารือร่วมกับกรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในระดับพื้นที่ และสร้างการรับรู้ความมีวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจร
จึงได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ “(ชื่อจังหวัด..) ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำมาตรการองค์กร โดยกำหนดให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาติดต่อราชการในพื้นที่ 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการติดประกาศ/แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกันทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ 3. กำหนดวันดำเนินโครงการ (kick of) ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ 4. ให้สำนักงานให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับสำนักงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการและสถานที่ราชการประจำจังหวัด 5. ให้อำเภอ รับผิดชอบพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการประจำอำเภอ 6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบพื้นที่บริเวณที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตม. ช่วยเหลือชาวลาวป่วยพิการทางสายตานำส่ง สปป.ลาว อย่างปลอดภัย
ตลาดอินโดจีนคึกคัก นักท่องเที่ยวแห่ช้อปปิ้ง คาดเงินสะพัด 100 ล้านบาท
ต้นคริสต์มาส Upcycle ออกแบบ จากวัสดุเหลือใช้ สวยงามสะดุดตา
สภ.รัตนบุรี เข้าช่วยเหลือเด็ก 3 คนพลัดหลง พร้อมติดต่อญาติให้มารับตัวกลับบ้าน
สภ.ท่าตูมเดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้เรื่องกฎจราจรกับเด็กนักเรียนในช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่นี้
ตำรวจอุตรดิตถ์ แต่งชุดซานต้า สไปเดอร์แมน เดอะฮัค รณรงค์สวมหมวกกันน็อคขับขี่ปลอดภัย