วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ค้นหา: ตักบาตรกลางน้ำ

งานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ ย้อนยุควิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยโบราณ สองริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน

19 พ.ย. 2022
งานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำภาคกลางที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา ที่ยืดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า 100 ปี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดงานงานประเพณีชักพระเล่นเพลง ณ ท่าน้ำหน้าวัดสวนหงส์ แม่น้ำท่าจีน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบ