วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ค้นหา: ประเพณีปีใหม่ม้ง

กลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้ง  จัดประเพณีปีใหม่  ที่บ้านน้ำจวง และ บ้านห้วยน้ำไซ  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชนเผ่า

25 ธ.ค. 2022
กลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้ง ในบ้านน้ำจวง อ.ชาติตระการ และ บ้านห้วยน้ำไซ อ.นครไทย จัดประเพณีปีใหม่ม้ง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชนเผ่า วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานประเพณีปีใหม่ม้ง ในพื้นที่บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ที่กลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้ง ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับประเพณีปีใหม่ม้ง ตรงกั