วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ค้นหา: พัฒนาสังคมและความมั่นค

พม.จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ถามข้อเท็จจริง กรณีบิดาเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม

05 มิ.ย. 2023
One Home พม.จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ถามข้อเท็จจริง กรณีบิดาเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสม ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 2 มิ.ย. 66 เวลา 13.00 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พาณิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายนางสาวณัฐริกา ชมปรีดา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดในเรืองศรี , กำนัน ต.ท่าโร