ค้นหา: ลดอุบัติเหตุทางถนน

เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

13 เม.ย. 2023
อำเภอหนองไผ่ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 วันที่ 12 เมษายน 2566 อำเภอหนองไผ่ จัดประชุม เพื่อเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และ การ เตรียมความพร้อม ในการป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงสงกรานต์ ปี2566 เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอหน

จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

27 ธ.ค. 2022
จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณหน้าพุทธอุทยานเพชรบุระ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำน